Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Om

Komma igång > Om indikatorlamporna n 18 N Om indikatorlamporna Datorn är utrustad med följande indikatorlampor: Indikator Funktioner Laddning Lyser när batteripaketet laddas. Mer information finns i Ladda batteriet (sidan 27). Inbyggd kamera Lyser när den inbyggda kameran används. Mediaåtkomst Lyser medan dataåtkomst till ett minneskort som t.ex. ”Memory Stick” och ett SD-minneskort pågår. (Aktivera inte Vilaläge och stäng inte av datorn medan denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används inget minneskort. Skivenhet Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Lyser medan dataåtkomst till den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten pågår. Aktivera inte Vilaläge och stäng inte av datorn medan denna indikatorlampa lyser. Tänds i Num lock-läge. I det här läget kan du använda de numeriska tangenterna för att skriva in siffror eller utföra enkla matematiska beräkningar. Aktivera Num lock-läget genom att trycka på tangenterna Fn+Num Lk på modeller utan numeriskt tangentbord eller Num Lk-tangenten på modeller med numeriskt tangentbord. Avaktivera Num lock-läget genom att trycka på tangenterna igen. Indikatorlampan släcks. Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller ned Shift under tiden som indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan. När indikatorlampan för Caps lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt. Tryck på tangenten Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll lock har släckts kan du använda rullning som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock. Lyser när ett eller flera trådlösa alternativ är aktiverade.

Komma igång > Ansluta datorn till en strömkälla n 19 N Ansluta datorn till en strömkälla Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn. Innan du använder datorn för första gången måste du ansluta en nätadapter till datorn. ! Använd inte datorn utan att installera batteriet eftersom datorn då kan sluta fungera. Använda nätadaptern När datorn är ansluten direkt till ett eluttag och batteriet är installerat används ström från eluttaget. ✍ Använd endast den nätadapter som medföljer datorn. Så här använder du nätadaptern 1 Anslut ena änden av nätsladden (1) till nätadaptern (3). 2 Anslut den andra änden av nätsladden till ett nätuttag (2). 3 Anslut kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn. ! Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.