Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Bildskärm

Felsökning > Bildskärm n192 N Varför ändras LCD-ljusstyrkan automatiskt? LCD-ljusstyrkan på datorskärmen ändras automatiskt baserat på belysningen i omgivningen vilken mäts av omgivningsljussensorn. Inaktivera den automatiska inställningen av ljusstyrkan med följande steg: 1 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 2 Klicka på Display och Automatic Brightness Settings. 3 Avmarkera kryssrutan Adjust brightness automatically. 4 Klicka på OK. Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom? Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39). Hur kör jag Windows Aero? Gör så här för att köra Windows Aero: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa. 2 Välj önskat tema bland Aero-teman. Information om funktionerna i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D, hittar du i Windows Hjälp och support.

Felsökning > Utskrift n193 N Utskrift Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn. Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn. Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill ha mer information. Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (Vila eller Viloläge), försök att starta om datorn. Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så här: 1 Klicka på Start och Enheter och skrivare. 2 Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. 3 Klicka på fliken Portar. 4 Avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation. 5 Klicka på OK. Detta inaktiverar funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och fjärrpanel. Om skrivaren är ansluten till portreplikatorn (tillval), kontrollerar du att portreplikatorn är ansluten till en elnätet. Om du har inaktiverat USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda en skrivare som är ansluten till av USB-portarna. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).