Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Mikrofon

Felsökning > Mikrofon n194 N Mikrofon Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar? ❑ ❑ Datorn är inte utrustad med ett mikrofonuttag. Du kan inte använda en extern mikrofon. Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa anvisningar: 1 Avsluta alla program som är öppna. 2 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 3 Klicka på Maskinvara och ljud. 4 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 5 På fliken Inspelning väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på Standard. Hur kan jag förhindra återkoppling från mikrofonen? Återkoppling från mikrofonen inträffar när mikrofonen tar emot ljudet från en ljudutmatningsenhet, t.ex. en högtalare. Så här undviker du detta problem: ❑ Håll mikrofonen på avstånd från en ljudutmatningsenhet. ❑ Vrid ned högtalarens och mikrofonens volym.

Felsökning > Högtalare n195 N Högtalare Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil. Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på tangenterna igen. Tryck på tangenterna eller knappen igen. Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja volymen så pass att ljud hörs. Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i aktivitetsfältet. Din ljud-utenhet kanske inte är rätt konfigurerad. Information om hur du byter enhet för utgående ljud finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 200). Varför är ljudet från de inbyggda högtalarna förvrängt? Beroende på Dolby-uppspelningsläget kan ljudet från de inbyggda högtalarna förvrängas under uppspelning om volymen är nära maxnivån. Följ i så fall dessa steg för att välja rätt uppspelningsläge grundat på uppspelningsljudet. 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på Maskinvara och ljud. 3 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 4 På fliken Uppspelning, markera Speaker/Headphones och klicka på Egenskaper. 5 Klicka på fliken Dolby. 6 Välj lämpligt uppspelningsläge.