Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 22 N 3 Skjut in batteriet i batterifacket i pilens riktning. 4 Tryck ned batteriet i batterifacket tills det klickar på plats med den utskjutande delen (3).

Komma igång > Använda batteriet n 23 N 5 Sätt tillbaka locket. Var noga med att alla flikar på locket har skjutits på plats och tryck locket i pilens riktning. Det finns fem flikar på VPCSA- och VPCSB-serien och sex flikar på VPCSE-serien. 6 Sätt tillbaka och dra åt de borttagna skruvarna.