Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 26 N ✍ Om datorn inte känner igen batteriet stänger du av datorn och håller batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder med ett tunt, rakt objekt (som ett gem). Om problemet kvarstår avlägsnar du batteriet och sätter i batteriet igen. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn stänger du av datorn och avlägsnar extrabatteriet. Om problemet kvarstår håller du batteri av-knappen intryckt i ungefär tre sekunder. Om problemet kvarstår tar du bort båda batterierna och sätter i dem igen. ! För din egen säkerhet rekommenderar vi att du använder genuina uppladdningsbara batterier och nätadaptrar från Sony som uppfyller kvalitetssäkringsstandarden, dessa produkter levereras av Sony för din VAIO-dator. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med ett genuint Sony-batteri.

Komma igång > Använda batteriet n 27 N Ladda batteriet Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Så här laddar du batteriet 1 Sätt i batteriet. 2 Anslut datorn till en strömkälla med hjälp av nätadaptern. Laddningsindikatorlampan lyser när batteriet laddas. När batteriet är uppladdat till en nivå nära den maximala laddningsnivå du valde slocknar laddningsindikatorn. Laddningsindikatorns status Lyser orange Blinkar tillsammans med den gröna strömindikatorn Blinkar tillsammans med den orangefärgade strömindikatorn Blinkar snabbt orange Betyder att Batteriet laddas. Batteriet har bara lite ström kvar. (Normalläge) Batteriet har bara lite ström kvar. (Vilaläge) Ett batterifel har inträffat på grund av att batteriet har gått sönder eller inte sitter fast ordentligt. ! Ladda batteriet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning redan från början.