Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n140 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen ESD. Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze te beschermen tegen ESD. Het binnendringen van vloeistoffen, andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie. Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan: ❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen) ❑ Direct zonlicht ❑ Veel stof ❑ Mechanische trillingen of schokken ❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd ❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C ❑ Hoge vochtigheid Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan, om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n141 N Een geheugenmodule verwijderen en installeren Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen 1 Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los. 2 Wacht ongeveer een uur tot de computer is afgekoeld. 3 Draai de twee schroeven los (1), schuif de onderkap in de richting van de pijl (2) en verwijder de kap. ! Zorg dat u de verwijderde schroeven niet kwijtraakt. 4 Raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen. 5 Verwijder de batterij (pagina 24).