Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Використання

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n114 N ✍ Для отримання додаткових відомостей про встановлення та використання зверніться до посібника, який постачався з телевізором. Кабель HDMI передає сигнали як аудіо так і відео.

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n115 N Щоб відтворити диск Blu-ray 3D На вашому комп'ютері можуть бути відсутні деякі функції, опції та елементи. Щоб дізнатися про конфігурацію вашого комп'ютера, дивіться технічні характеристики. ! Ви не зможете користуватися оптичними дисками, якщо вимкнено привід оптичного диска в екрані настройки BIOS. Щоб увімкнути привід, виконайте кроки з розділу Вимкнення вбудованих пристроїв (стор. 135). У моделях з дисководом для дисків Blu-ray можна відтворювати Blu-ray 3D Disc і проглядати 3D-зображення на моніторах із підтримкою 3D, таких як 3D TV, під'єднавши монітор до комп'ютера за допомогою HDMI-кабелю. ! Переглядаючи 3D-зображення, уважно дотримуйтесь інструкцій із посібників, які надійшли з комп'ютером VAIO. Не забувайте використовувати 3D-окуляри, вказані виробником телевізором-приймача, під час перегляду 3D-зображень. ✍ Для отримання додаткових інструкцій про функцію 3D див. посібник, наданий із вашим 3D TV. 1 Виконайте кроки з розділу Щоб підключити телевізор до комп'ютера (стор. 113) для під'єднання вашого 3D TV до комп'ютера за допомогою HDMI-кабеля та налаштуйте конфігураційну систему телевізора. 2 Оберіть режим STAMINA за допомогою селекторного перемикача продуктивності. ✍ Інформацію щодо вибору режиму продуктивності див. у розділі Вибір режимів продуктивності (стор. 124). 3 Натисніть сполучення клавіш Fn+F7, щоб здійснювати вивід зображення лише на зовнішній дисплей. 4 Натисніть Запустити, виберіть Усі програми, потім CyberLink PowerDVD BD і CyberLink PowerDVD BD.