Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Робота з комп'ютером n164 N Що робити, якщо комп'ютер або програмне забезпечення не відповідає? ❑ ❑ ❑ ❑ Якщо комп'ютер не відповідає під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші Alt+F4, щоб закрити вікно застосунку. Якщо клавіші Alt+F4 не працюють, натисніть кнопку Запустити і Завершити роботу, щоб вимкнути комп'ютер. Якщо комп'ютер не вимикається, натисніть клавіші Ctrl+Alt+Delete і натисніть кнопку Завершити роботу. Якщо відобразиться вікно Безпека Windows, натисніть Завершити роботу. Якщо це не спрацює, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться. ❑ ❑ ❑ ! Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш Ctrl+Alt+Delete, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено. Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3–5 хвилин. Переустановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер. Спробуйте переінсталювати програмне забезпечення. Зверніться по технічну підтримку до виробника програмного забезпечення або до відповідного постачальника послуг.

Виправлення неполадок > Робота з комп'ютером n165 N Чому комп'ютер не переходить до режимі сну або глибокого сну? Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп'ютер повністю перейшов до режимі сну або глибокого сну. Відновлення звичайної стабільної роботи комп'ютера 1 Закрийте всі відкриті програми. 2 Натисніть кнопку Запустити, натисніть стрілку поряд із кнопкою Завершити роботу і виберіть Перезавантаження. 3 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші Ctrl+Alt+Delete, натисніть стрілку поряд із кнопкою Завершити роботу і виберіть Перезавантаження. Якщо відобразиться вікно Безпека Windows, натисніть Перезавантаження. 4 Якщо це не спрацює, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться. ! Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш Ctrl+Alt+Delete, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено. Що робити, якщо індикатор заряду швидко блимає, а комп'ютер не запускається? ❑ ❑ Це може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Для вирішення цієї проблеми вимкніть ваш комп'ютер та натисніть і утримуйте протягом приблизно трьох секунд кнопку вимкнення акумулятора за допомогою тонкого прямого предмета (наприклад, скріпки для паперів). Якщо це не вирішило проблеми, зніміть акумуляторну батарею та встановіть ї ї ще раз. Додаткову інформацію див. у розділі Встановлення/Від'єднання акумуляторної батареї (стор. 21). Якщо ця проблема не зникне, значить встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться в уповноважений сервісний центр Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO (стор. 5).