Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Акумуляторна батарея n174 N Чи може комп'ютер перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора? Комп'ютер може перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора, але деяке програмне забезпечення та периферійні пристрої перешкоджають цьому. Якщо використовується програма, яка перешкоджає системі перейти до режиму глибокого сну, часто зберігайте дані, щоб уникнути їхньої втрати. Див. Використання режиму глибокого сну (стор. 34) для отримання додаткових відомостей про те, як активувати режим глибокого сну вручну. Чому я не можу повністю зарядити акумуляторну батарею? Активовано функцію обслуговування акумулятора в VAIO Control Center для продовження терміну придатності акумулятора. Перевірте настройки VAIO Control Center. Що робити, якщо з'являється повідомлення або про несумісність, або про неправильне встановлення акумуляторної батареї, а комп'ютер переходить до режиму глибокого сну? ❑ ❑ Це може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Для вирішення цієї проблеми вимкніть ваш комп'ютер та натисніть і утримуйте протягом приблизно трьох секунд кнопку вимкнення акумулятора за допомогою тонкого прямого предмета (наприклад, скріпки для паперів). Якщо це не вирішило проблеми, зніміть акумуляторну батарею та встановіть ї ї ще раз. Якщо до комп'ютера приєднана додаткова акумуляторна батарея, вимкніть комп'ютер і вийміть додаткову акумуляторну батарею. Якщо це не вирішило проблеми, натисніть і утримуйте протягом приблизно трьох секунд кнопку вимкнення акумулятора. Якщо ця проблема повторюється знов, вийміть обидві акумуляторні батареї та встановіть їх знов. Інформацію щодо встановлення та виймання акумуляторної батареї див. у розділі Встановлення/Від'єднання акумуляторної батареї (стор. 21). Якщо ця проблема не зникне, значить встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться в уповноважений сервісний центр Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO (стор. 5).

Виправлення неполадок > Вбудована камера n175 N Вбудована камера Чому у видошукачі не відтворюються зображення або відтворюються зображення низької якості? ❑ ❑ ❑ Вбудовану камеру може використовувати лише одна прикладна програма. Вийдіть з відкритого програмного застосунку й запустіть його ще раз. На моделях із програмою Media Gallery не можна використовувати іншу програму для роботи з вбудованою камерою під час використання функції жестів у програмі Media Gallery. Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у видошукачі може відображатися деякий шум, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність. Якщо проблема не зникає, перезапустіть комп'ютер. Чому на декілька секунд затримується вхідний відеосигнал з вбудованої камери? Вхідний відеосигнал може затримуватися на декілька секунд, якщо: ❑ використовується комбінація клавіш із клавішею Fn ❑ зростає навантаження на ЦП Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність. Чому в записів низька якість? ❑ ❑ ❑ На записаних з використанням люмінесцентної лампи зображеннях можуть бути відблиски світла. Затемнені частини записів можуть виглядати як шум. Поверхня вбудованої камери та навколо неї забруднена. Протріть поверхню. Див. розділ Інформація щодо догляду та технічного обслуговування (стор. 148).