Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n180 N Що таке канали? ❑ ❑ Для зв'язку у безпроводовій локальній мережі використовуються роздільні частотні діапазони, відомі як канали. Канали точок доступу безпроводових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony. Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу. Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування? Два комп'ютери, які працюють у безпроводовій мережі, можуть втратити зв'язок між собою, якщо змінити ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.

Виправлення неполадок > Безпроводова мережа WAN n181 N Безпроводова мережа WAN Що робити, якщо комп'ютер не може встановити з'єднання з безпроводовою мережею WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що акумулятор правильно встановлено і заряджено. Переконайтеся, що SIM-картка підтримує технологію 3G та ї ї активовано оператором зв'язку. Вставляючи SIM-картку, обов'язково дотримуйтесь порядку дії, що вказаний у розділі Вставлення SIM картки (стор. 75). Локальна мережа мобільного зв'язку повинна охоплювати регіон, в якому ви знаходитесь. Для отримання інформації щодо покриття, зверніться до місцевого оператору зв'язку. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Натисніть на перемикач поряд з Wireless WAN, щоб встановити його в положення On в вікні VAIO Smart Network. У програмі диспетчера підключень потрібно правильно вказати ім'я точки доступу (APN). Для уточнення інформації про точку доступу зверніться до оператора зв'язку. Детальніші відомості про налаштування імені точки доступу наведено у файлі довідки до програмного забезпечення диспетчера підключень. Переконайтеся, що програмне забезпечення диспетчера підключень визначило ваш беспроводовий модем WAN. Визначення безпроводового модема WAN може зайняти деякий час. ✍ Додаткову інформацію про функцію безпроводової мережі WAN наведено на веб-сайті сервісної підтримки VAIO. Переконайтеся, що кришка для гнізда SIM карток закрита. Ви не зможете підключитися до Інтернету через безпроводову мережу, якщо безпроводові пристрої вимкнено в екрані настройки BIOS. Щоб увімкнути пристрої, дотримуйтесь кроків, вказаних у Вимкнення вбудованих пристроїв (стор. 135).