Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Мікрофон n196 N Мікрофон Що робити, якщо мікрофон не працює? ❑ Комп'ютер не обладнаний гніздом для мікрофона. Використання зовнішнього мікрофона неможливе. ❑ Пристрій вводу звука може бути невірно налаштований. Щоб налаштувати пристрій вводу звука, виконайте такі дії: 1 Закрийте всі відкриті програми. 2 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 3 Натисніть Устаткування та звук. 4 Клацніть Керування аудіопристроями у розділі Звук. 5 На вкладці Запис виберіть потрібний пристрій вводу звука і натисніть Установити за промовчанням. Як уникнути фонового шуму мікрофона? Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка. Щоб уникнути цієї проблеми: ❑ Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою. ❑ Знизьте гучність динаміків і мікрофона.

Виправлення неполадок > Динаміки n197 N Динаміки Що робити, якщо не чути звук із вбудованих динаміків? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтеся, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми. Гучність могла бути вимкнута за допомогою кнопок Fn+F2. Ще раз натисніть ці клавіші або цю кнопку. Гучність могла бути зменшена до мінімуму за допомогою кнопок Fn+F3. Тримайте натиснутими кнопки регулювання гучності Fn+F4 для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук. Перевірте регулятори гучності Windows, натиснувши на панелі завдань піктограму гучності. Вихідний аудіопристрій може бути невірно налаштований. Щоб змінити вихідний аудіопристрій, див. розділ Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 202). Чому звук із вбудованих динаміків спотворюється? Залежно від режиму відтворення Dolby звук із вбудованих динаміків може спотворюватися під час відтворення, якщо рівень гучності близький до максимального. У такому випадку виконайте вказані нижче дії, щоб вибрати відповідний за гучністю режим відтворення. 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 2 Натисніть Устаткування та звук. 3 Клацніть Керування аудіопристроями у розділі Звук. 4 На вкладці Відтворення виберіть Speaker/Headphones, а потім натисніть Властивості. 5 Відкрийте вкладку Dolby. 6 Виберіть потрібний режим відтворення.