Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n100 N Podłączanie replikatora portów Podłączenie opcjonalnego replikatora portów umożliwi przyłączanie do komputera takich urządzeń peryferyjnych jak drukarka i monitor zewnętrzny. Umiejscowienie złączy w replikatorze portów A Wskaźnik DC IN Świeci, gdy replikator portów jest zasilany. B Złącze DC IN (strona 101) C Porty USB *1 (strona 119) D Porty LAN *2 (strona 67) E Złącze wyjściowe HDMI (strona 111) F Złącze MONITOR (strona 109) G Gniazdo zabezpieczeń *1 Zgodny ze standardem USB 2.0. *2 Replikator portów jest zaopatrzony w naklejki ochronne na wszystkich złączach LAN. Do złącza LAN można podłączyć kabel sieciowy 10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T. Użycie niewłaściwego kabla, na przykład kabla telefonicznego, może spowodować przeciążenie obwodów elektrycznych, a w rezultacie doprowadzić do awarii, przegrzania lub zapłonu złącza LAN. ! Kiedy do komputera jest podłączony replikator portów, następujące porty nie są dostępne. - Złącze wyjściowe HDMI w komputerze - Złącze MONITOR w komputerze - Złącze LAN w komputerze Nie jest możliwe jednoczesne używanie złącza MONITOR i złącza wyjściowego HDMI w replikatorze portów.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n101 N Przyłączanie komputera do replikatora portów ! Przed przyłączeniem komputera do replikatora portów należy zainstalować akumulator(y). Jak przyłączyć komputer do replikatora portów ! Jeśli z replikatorem portów został dostarczony zasilacz, należy podłączyć go do replikatora i do źródła zasilania. W przeciwnym razie należy użyć zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem. Aby zapobiec utracie niezapisanych danych, należy wyłączyć komputer przed przyłączeniem go do replikatora portów. Nie należy przenosić komputera, gdy jest podłączony do replikatora portów. Może to spowodować odłączenie replikatora portów i uszkodzenie obydwu urządzeń. Kiedy do komputera jest podłączony replikator portów, złącze monitora, złącze wyjściowe HDMI i złącze LAN w komputerze są niedostępne. Do połączeń należy używać złącza MONITOR, złącza wyjściowego HDMI albo złącza LAN w replikatorze portów. 1 Wyłącz komputer, zamknij pokrywę ekranu LCD i odłącz zasilacz sieciowy oraz wszystkie urządzenia peryferyjne. 2 Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazdka sieciowego. 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (2) do złącza DC IN (3) w replikatorze portów.