Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie programu VAIO Control Center n130 N Używanie programu VAIO Control Center Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie dostępu do informacji o systemie, a także zdefiniowanie preferencji działania systemu. Jak używać aplikacji VAIO Control Center 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz odpowiedni element sterowania i zmień ustawienia. 3 Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Ustawienie wybranego elementu zostanie zmienione. ✍ Dodatkowe informacje o każdej z opcji znajdują się w pliku pomocy dostarczonym wraz z aplikacją VAIO Control Center. Niektóre elementy sterujące nie będą widoczne, jeśli aplikację VAIO Control Center uruchomisz jako użytkownik standardowy.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO n131 N Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO Zarządzanie energią pozwala skonfigurować plany zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika. Funkcja Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management) rozszerza Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy akumulatorów. Wybieranie planu zasilania Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona wskazuje aktualnie używane źródło zasilania. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno, które przedstawia stan zasilania. Jak wybrać plan zasilania 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu zasilania na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Wybierz żądany plan zasilania. Jak zmienić ustawienia planu zasilania 1 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie żądanego planu zasilania w oknie Opcje zasilania. Zmień ustawienia trybu wstrzymania oraz ustawienia ekranu stosownie do potrzeb. 2 Jeśli chcesz zmienić ustawienia zaawansowane, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do czynności 3. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zapisz zmiany. 3 Kliknij kartę Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management). Zmień ustawienia dla każdego elementu. 4 Kliknij przycisk OK.