Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Zmienianie języka wyświetlania n132 N Zmienianie języka wyświetlania W modelach komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise można pobrać i zainstalować żądany pakiet językowy. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. ! Aby można było pobrać pakiet językowy, komputer musi być połączony z Internetem. Aby dowiedzieć się, jak podłączyć komputer do Internetu, zapoznaj się z tematem Korzystanie z Internetu (strona 66). Jak zainstalować pakiet językowy 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update. 2 Kliknij pozycję Opcjonalne aktualizacje: xx (liczba) są dostępne. 3 Wybierz pakiet językowy z listy. 4 Kliknij przycisk OK, aby pobrać i zainstalować wybrany pakiet językowy. Jak zmienić język wyświetlania 1 Kliknij kolejno Start, Panel sterowania i Zegar, język i region. 2 Kliknij opcję Region i język. 3 Wybierz kartę Klawiatury i języki. 4 Wybierz język wyświetlania z listy rozwijanej. 5 Kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych n133 N Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych Wyłączanie urządzeń wbudowanych Za pomocą funkcji systemu BIOS można wyłączyć następujące urządzenia wbudowane oraz zablokować połączenia i komunikację z urządzeniami zewnętrznymi. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (gniazdo karty „Memory Stick Duo” oraz gniazdo karty SD) ❑ Optical Disc Drive (wbudowany) ❑ Wireless Devices (bezprzewodowa sieć LAN, WiMAX, bezprzewodowa sieć WAN oraz funkcje BLUETOOTH i GPS) ❑ LAN Device (port LAN) ✍ Urządzenia, które można wyłączać, zależą od zakupionego modelu komputera.