Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych n134 N Jak wyłączyć urządzenia wbudowane 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać kartę Advanced. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać jedno z wbudowanych urządzeń, a następnie naciśnij klawisz Enter. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Disabled, a następnie naciśnij klawisz Enter. ✍ Aby włączyć urządzenie, wybierz opcję Enabled zamiast opcji Disabled. 5 Jeśli chcesz wyłączyć inne urządzenia wbudowane, powtórz czynności 3 i 4 dla każdego urządzenia. 6 Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Zabezpieczanie dysku twardego n135 N Zabezpieczanie dysku twardego Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany dysk twardy, dostępna jest funkcja ochrony dysku twardego. Funkcja ta chroni dysk twardy przed uszkodzeniem na skutek uderzenia. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. ! Należy pamiętać, że funkcja ochrony dysku twardego nie obsługuje dysków monolitycznych. Funkcja ochrony dysku twardego ma na celu do minimalizację ryzyka uszkodzenia dysków twardych oraz danych użytkownika. W żadnych okolicznościach nie zapewnia jednak pełnej ochrony danych.