Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n138 N ❑ ❑ ❑ ❑ Aby ochronić moduł pamięci przed wyładowaniami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem lub zawiń moduł w folię aluminiową. Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte w ramach gwarancji. Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na: ❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych ❑ Bezpośrednie światło słońca ❑ Nadmierne zakurzenie ❑ Wibracje lub uderzenia ❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania ❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C ❑ Wysoką wilgotność Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać krawędzi komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n139 N Wyjmowanie i instalowanie modułu pamięci Jak wymienić lub dodać moduł pamięci 1 Wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne. 2 Odczekaj około godziny, aż komputer ostygnie. 3 Odkręć obie śruby (1), odsuń pokrywę dolną w kierunku wskazanym przez strzałkę (2), a następnie zdejmij pokrywę. ! Uważaj, aby nie zgubić wykręconych śrub. 4 Dotknij metalowego przedmiotu, aby odprowadzić z ciała ładunki elektrostatyczne. 5 Wyjmij akumulator (strona 24).