Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n140 N 6 Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób: ❑ Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1). Moduł pamięci zostanie odblokowany. ❑ Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2). 7 Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n141 N 8 Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. ! Nie dotykaj żadnych komponentów na płycie głównej innych niż moduł pamięci. Uważaj, aby nie dotykać przewodów i wypustek w pokrywie dolnej. Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, zadbaj o ustawienie niewielkiego występu w gnieździe w jednej linii z wycięciem w krawędzi modułu. Nie należy na siłę wciskać modułu pamięci do gniazda przy nieprawidłowej orientacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu. 9 Załóż pokrywę i przykręć śruby. 10 Włącz komputer.