Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n142 N Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci 1 Włącz komputer. 2 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 3 Kliknij kolejno Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information). Ilość pamięci systemowej będzie wyświetlona w prawym panelu. Jeśli dodatkowa pamięć nie pojawia się, należy powtórzyć procedurę instalacji i ponownie uruchomić komputer.

Środki ostrożności > n143 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 144) ❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 146) ❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 147) ❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 149) ❑ Używanie źródła zasilania (strona 150) ❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 151) ❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 152) ❑ Używanie akumulatora (strona 153) ❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 154) ❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 155) ❑ Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 156) ❑ Używanie modułu TPM (strona 157)