Views
5 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Informacje o konserwacji komputera n146 N Informacje o konserwacji komputera Komputer ❑ ❑ Obudowę komputera czyść miękką ściereczką, suchą lub lekko zmoczoną łagodnym detergentem. Nie używaj szorstkich materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy. Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator. Ekran LCD Do czyszczenia powierzchni ekranu LCD używaj miękkiej, suchej ściereczki. Pocieranie ekranu może spowodować jego uszkodzenie. Wbudowana kamera Oczyść wbudowaną kamerę i jej okolice miękką, czystą ściereczką. Nie pocieraj zbyt mocno, aby nie zarysować powierzchni. Dyski ❑ ❑ ❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników (np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić dysk. Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj go miękką ściereczką od środka na zewnątrz. Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż ściereczkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku, również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki.

Środki ostrożności > Obchodzenie się z komputerem n147 N Obchodzenie się z komputerem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij system, odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty. Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na: ❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych ❑ Bezpośrednie światło słońca ❑ Nadmierne zakurzenie ❑ Wilgoć lub deszcz ❑ Wibracje lub uderzenia ❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania ❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C ❑ Wysoką wilgotność Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie może spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, umieść komputer z dala od odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Nie używaj uszkodzonych kabli.