Views
1 week ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obchodzenie się z dyskami n152 N Obchodzenie się z dyskami ❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej: ❑ Nigdy nie naklejaj na dyskach etykiet samoprzylepnych. Może to wpływać ujemnie na działanie dysku i powodować nieodwracalne uszkodzenia.

Środki ostrożności > Używanie akumulatora n153 N Używanie akumulatora ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich temperaturach. Akumulator należy ładować w temperaturach od 10°C do 30°C. Niższe temperatury wymagają dłuższego czasu ładowania. Akumulator należy ładować tylko w sposób opisany w tym podręczniku lub w innej pisemnej instrukcji firmy Sony. Akumulator rozgrzewa się podczas używania i ładowania. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi powodu do niepokoju. Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem. Jeśli akumulator szybko rozładowuje się po pełnym naładowaniu, może zbliżać się koniec okresu użytkowania i należy go wymienić.