Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n166 N Aktualizacja i zabezpieczenia systemu Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera? Najnowsze aktualizacje dla komputera można znaleźć przy użyciu dwóch aplikacji: Windows Update i VAIO Update. Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie komputera (strona 35). Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze? W komputerze został fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem. 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję Centrum akcji. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację w oparciu o harmonogram.

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie/Nośniki odzyskiwania n167 N Odzyskiwanie/Nośniki odzyskiwania Jak utworzyć Nośniki odzyskiwania? Nośniki odzyskiwania można utworzyć za pomocą programu VAIO Care (strona 37). Dyski te umożliwiają odzyskanie systemu i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych komputera. ! Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd dysków optycznych, podłącz napęd zewnętrzny (do nabycia osobno). Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak przywrócić fabryczne ustawienia domyślne komputera? Są dwa sposoby odzyskania systemu w komputerze: za pomocą Nośniki odzyskiwania lub obszaru odzyskiwania. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak zainstalować ponownie oryginalne oprogramowanie i sterowniki? Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki można przywrócić za pomocą programu VAIO Care (strona 37). Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care. Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania? Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do odzyskania systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz polecenie Zarządzaj. 2 Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w polu Magazyn w lewym okienku. W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku jest wyświetlana wielkość obszaru odzyskiwania oraz całkowita wielkość dysku C.