Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Umiejscowienie elementów sterujących i złączy n 16 N Widok z dołu (z pokrywą dolną) A Otwory wentylacyjne B Pokrywa złącza replikatora portów (strona 101) C Pokrywa złącza akumulatora dodatkowego *1 D Przycisk Battery off (strona 26), (strona 163), (strona 172) E Pokrywa karty SIM *2 (strona 73) F Pokrywa dolna *1 *2 Szczegółowe instrukcje podłączania akumulatora dodatkowego znajdują się w podręczniku dostarczonym z akumulatorem dodatkowym. Na czas podłączenia akumulatora dodatkowego do komputera należy odłożyć pokrywę złącza w bezpieczne miejsce, aby móc jej użyć ponownie. Tylko w wybranych modelach.

Podstawy obsługi > Umiejscowienie elementów sterujących i złączy n 17 N Widok z dołu (bez pokrywy dolnej) A Moduł pamięci (strona 137) B Złącze akumulatora (strona 21)