Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n174 N Co zrobić, jeśli w przechwyconych filmach występują przerwy w obrazie lub dźwięku? ❑ ❑ ❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować pomijanie klatek. Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do aplikacji. Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których aktualnie nie korzystasz. Ten problem może wystąpić, kiedy komputer działa w trybie oszczędzania energii, obniżającym wydajność procesora. Informacje na temat sprawdzania bieżącego planu zasilania zawiera temat Wybieranie planu zasilania (strona 131). Co zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, kiedy komputer jest zasilany z akumulatora? Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do źródła zasilania sieciowego. Co zrobić, jeśli występuje migotanie podczas wyświetlania przechwyconych obrazów? Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy fluoroscencyjnej, ze względu na niezgodność częstotliwości między lampą a migawką. Aby zmniejszyć migotanie, skieruj kamerę w inną stronę lub zmniejsz jasność obrazów z kamery. W niektórych aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości dla jednej z właściwości kamery (np. źródło światła, Migotanie itp.), aby wyeliminować migotanie obrazu.

Rozwiązywanie problemów > Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) n175 N Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) Co zrobić, jeśli ikona VAIO Smart Network nie jest wyświetlana na pasku zadań? ❑ Kliknij ikonę na pasku zadań i sprawdź, czy jest wyświetlana ikona VAIO Smart Network . ❑ Jeśli na pasku zadań nie ma ikony VAIO Smart Network , kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network, a następnie włącz wyświetlanie ikony na pasku zadań. Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Możliwości połączenia zależne są od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony. Aby połączyć komputer z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN wykorzystującej pasmo 5 GHz, konieczne jest wybranie opcji używania pasma 5 GHz lub pasm 2,4 GHz i 5 GHz na karcie Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wireless LAN Settings) w oknie ustawień VAIO Smart Network. Komunikacja bezprzewodowa LAN (standard IEEE 802.11a) wykorzystująca tylko pasmo 5 GHz, dostępna tylko w wybranych modelach, jest domyślnie wyłączona. Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet. 3 Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy. Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.