Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n188 N Wyświetlacz Dlaczego wyświetlacz komputera wygasza się? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Wygaszenie wyświetlacza komputera może oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub przeszedł do trybu oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji zawiera temat Używanie trybów oszczędzania energii (strona 32). Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci. Jeśli komputer jest zasilany z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Więcej informacji zawiera temat Używanie akumulatora (strona 21). Jeśli tryb sygnał wyjściowy jest skierowany na monitor zewnętrzny, naciśnij klawisze Fn+F7. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 39). W trakcie zmiany trybu wydajności ekran komputera może przez chwilę migotać lub nie wyświetlać żadnego obrazu. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii. Podczas zmiany częstotliwości odświeżania ekran komputera może przez chwilę migotać lub nie wyświetlać żadnego obrazu. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii. Aby sprawdzić bieżącą rozdzielczość ekranu, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Kliknij pozycję Opcje zasilania w obszarze Zarządzanie zasilaniem (Power Management) w lewym okienku. 3 Kliknij pozycję Zaawansowane w oknie Opcje zasilania. 4 Kliknij pozycję Zmień ustawienia planu. 5 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 6 Kliknij kartę Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management).

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n189 N Co zrobić, jeśli obrazy lub filmy wideo nie są wyświetlane poprawnie? ❑ ❑ ❑ Zanim zaczniesz używać oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzać dyski DVD, dla opcji liczby wyświetlania kolorów wybierz ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innej opcji może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie obrazów w takich programach. Aby zmienić ustawienia wyświetlania kolorów, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. 3 Kliknij kartę Monitor. 4 W sekcji Kolory wybierz opcję True Color (32 bity). Nie należy zmieniać ustawień rozdzielczości ekranu ani liczby wyświetlanych kolorów podczas korzystania z oprogramowania obsługującego filmy wideo lub obrazy albo odtwarzania dysków DVD, ponieważ może to spowodować błędy odtwarzania lub wpłynąć negatywnie na stabilność niektórych operacji w systemie. Przed przystąpieniem do odtwarzania dysku DVD zaleca się także wyłączenie wygaszacza ekranu. Jeśli wygaszacz ekranu nie zostanie wyłączony, może zostać uaktywniony podczas odtwarzania dysku DVD i uniemożliwić prawidłowe odtwarzanie dysku. Niektóre wygaszacze ekranu automatycznie zmieniają rozdzielczość ekranu i liczbę wyświetlanych kolorów. Możliwe, że została zmieniona częstotliwość odświeżania ekranu. Wyższa częstotliwość odświeżania ekranu zapewnia większą płynność wyświetlania wideo. Aby zmienić rozdzielczość ekranu, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Kliknij pozycję Opcje zasilania w obszarze Zarządzanie zasilaniem (Power Management) w lewym okienku. 3 Kliknij pozycję Zaawansowane w oknie Opcje zasilania. 4 Kliknij pozycję Zmień ustawienia planu. 5 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 6 Kliknij kartę Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management). 7 Zmień częstotliwość odświeżania ekranu. ! Wybranie wyższej częstotliwości odświeżania może powodować szybsze wyczerpanie akumulatora.