Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n190 N Co zrobić, jeśli niektóre elementy nie mieszczą się na ekranie komputera? Sprawdź, czy dla opcji rozmiaru tekstu wybrano ustawienie 100%. Jeśli tak nie jest, niektóre elementy, takie jak menu aplikacji, mogą być wyświetlane nieprawidłowo w niektórych programach. Więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru tekstu można uzyskać w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub wyświetlaczu zewnętrznym podłączonym do złącza wyjściowego HDMI nie ma obrazu? ❑ ❑ Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego ze standardem HDCP. Materiały chronione prawami autorskimi nie są wyświetlane na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie telewizora do złącza HDMI (strona 111) lub Podłączanie ekranu komputera lub projektora (strona 109). Do złącza monitora w komputerze lub w replikatorze portów może być podłączony inny wyświetlacz zewnętrzny. Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wyświetlacza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie telewizora do złącza HDMI (strona 111) lub Podłączanie ekranu komputera lub projektora (strona 109). Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora 3D podłączonego do złącza wyjściowego HDMI nie ma obrazu 3D? ❑ Zmień ustawienia odtwarzania 3D. Aby zmienić te ustawienia, kliknij przycisk w prawym dolnym rogu okna PowerDVD BD. Więcej informacji na ten temat zawiera plik pomocy programu PowerDVD BD. ❑ Jeśli komputer jest podłączony do telewizora 3D za pośrednictwem wzmacniacza audio-wideo, sprawdź, czy wzmacniacz audio-wideo obsługuje odtwarzanie obrazu 3D. ❑ Sprawdź ustawienia rozdzielczości wyjściowej HDMI w komputerze. Jeśli rozdzielczość jest inna niż 1920 x 1080 lub 1280 x 720, obraz nie będzie wyświetlany w trybie 3D. ❑ Więcej informacji o odtwarzaniu obrazu 3D można znaleźć w instrukcji dostarczonej z telewizorem 3D.

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n191 N Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? ❑ ❑ Jeśli sygnał wyjściowy wideo został skierowany na monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać obrazu wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Aby uzyskać informacje o zmienianiu wyjścia sygnału wideo, zobacz Wybór trybu ekranu (strona 116). Możesz też nacisnąć klawisze Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 39). Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD. Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość. 3 Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość, albo w dół, aby ją zmniejszyć. ✍ Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij kartę Karta. Wyświetlana wartość może być inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze. Jak zmienić jasność ekranu LCD? Aby zmienić jasność ekranu LCD komputera, naciśnij klawisze Fn+F5 lub Fn+F6. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 39). Co zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny? Zablokowanie czujnika oświetlenia otoczenia powoduje wygaszenie ekranu. Należy upewnić się, że czujnik nie jest zablokowany.