Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Mikrofon n194 N Mikrofon Co zrobić, jeśli mikrofon nie działa? ❑ ❑ Komputer nie jest wyposażony w gniazdo mikrofonu. Nie ma możliwości używania mikrofonu zewnętrznego. Urządzenie wejściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Aby skonfigurować urządzenie wyjściowe dźwięku, wykonaj następujące czynności: 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 3 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 4 Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 5 Na karcie Nagrywanie wybierz odpowiednie urządzenie wejściowe dźwięku i kliknij przycisk Ustaw domyślne. Jak uniknąć sprzężeń? Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika. Aby uniknąć tego problemu: ❑ Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku. ❑ Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.

Rozwiązywanie problemów > Głośniki n195 N Głośniki Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu. Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie. Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4, aby zwiększyć głośność do poziomu słyszalnego. Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań. Urządzenie wyjściowe dźwięku może być nieprawidłowo skonfigurowane. Sposób zmieniania urządzenia wyjściowego dźwięku opisano w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200). Dlaczego dźwięk z wbudowanych głośników jest zniekształcony? W niektórych trybach odtwarzania Dolby dźwięk emitowany z wbudowanych głośników może być zniekształcony, jeśli poziom głośności został ustawiony na wartość bliską maksymalnej. W takim przypadku wykonaj następujące czynności, aby wybrać właściwy tryb odtwarzania. 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 4 Na karcie Odtwarzanie wybierz opcję Speaker/Headphones i kliknij przycisk Właściwości. 5 Kliknij kartę Dolby. 6 Wybierz odpowiedni tryb odtwarzania.