Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Audio/wideo n200 N Audio/wideo Jak wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows? Aby wyłączyć dźwięk rozruchowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 4 Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart. 5 Kliknij przycisk OK. Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? Jeśli żaden dźwięk nie jest słyszalny z urządzenia podłączonego do portu takiego jak port USB, port wyjściowy HDMI, optyczny port wyjściowy lub gniazdo słuchawek, konieczna jest zmiana urządzenia wyjściowego dźwięku. 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 3 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 4 Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 5 Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.

Rozwiązywanie problemów > Audio/wideo n201 N Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI, złącza optycznego lub gniazda słuchawek? ❑ ❑ Aby odsłuchiwać dźwięk za pomocą urządzenia podłączonego do jednego z portów, takiego jak złącze wyjściowe HDMI, złącze optyczne albo gniazdo słuchawek, należy zmienić wyjściowe urządzenie dźwięku. Szczegółową procedurę zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200). Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego dźwięku, wykonaj poniższe czynności: 1 Wykonaj czynności od 1 do 4 opisane w temacie Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 200). 2 Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę złącza HDMI lub S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości. 3 Kliknij kartę Zaawansowane. 4 Wybierz częstotliwość próbkowania oraz głębię bitową (na przykład 48 000 Hz, 16 bitów), jakie są obsługiwane przez to urządzenie. 5 Kliknij przycisk OK. Dlaczego występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub pominięte klatki podczas odtwarzania wideo wysokiej rozdzielczości (HD) zarejestrowanego przy użyciu kamery cyfrowej AVCHD? Odtwarzanie wideo wysokiej rozdzielczości (HD) wymaga znacznych zasobów sprzętowych, takich jak procesory główne, procesory graficzne, pamięć systemowa komputera. Podczas odtwarzania wideo, niektóre operacje i/lub funkcje mogą być niedostępne, a także mogą wystąpić przerwy w odtwarzaniu dźwięku, pominięte klatki oraz niemożność odtwarzania, zależnie od konfiguracji komputera.

 • Page 1 and 2:

  N Podręcznik użytkownika Komputer

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Środki ostrożności........

 • Page 5 and 6:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 7 and 8:

  Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

 • Page 9 and 10:

  Przed użyciem > Zagadnienia dotycz

 • Page 11 and 12:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 13 and 14:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 15 and 16:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 17 and 18:

  Podstawy obsługi > Umiejscowienie

 • Page 19 and 20:

  Podstawy obsługi > Podłączanie d

 • Page 21 and 22:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 23 and 24:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 25 and 26:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 27 and 28:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 29 and 30:

  Podstawy obsługi > Używanie akumu

 • Page 31 and 32:

  Podstawy obsługi > Bezpieczne wył

 • Page 33 and 34:

  Podstawy obsługi > Używanie tryb

 • Page 35 and 36:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 37 and 38:

  Podstawy obsługi > Konserwowanie k

 • Page 39 and 40:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 41 and 42:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 43 and 44:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 45 and 46:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 47 and 48:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 49 and 50:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 51 and 52:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 53 and 54:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 55 and 56:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 57 and 58:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 59 and 60:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 61 and 62:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 63 and 64:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 65 and 66:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 67 and 68:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 69 and 70:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 71 and 72:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 73 and 74:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 75 and 76:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 77 and 78:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 79 and 80:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 81 and 82:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 83 and 84:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 85 and 86:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 87 and 88:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 89 and 90:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 91 and 92:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 93 and 94:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 95 and 96:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 97 and 98:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 99 and 100:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 101 and 102:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 103 and 104:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 105 and 106:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 107 and 108:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 109 and 110:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 111 and 112:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 113 and 114:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 115 and 116:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 117 and 118:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 119 and 120:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 121 and 122:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 123 and 124:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 125 and 126:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 127 and 128:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 129 and 130:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 131 and 132:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 133 and 134:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 135 and 136:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 137 and 138:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 139 and 140:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 141 and 142:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 143 and 144:

  Środki ostrożności > n143 N Śro

 • Page 145 and 146:

  Środki ostrożności > Informacje

 • Page 147 and 148:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 149 and 150: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 151 and 152: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 153 and 154: Środki ostrożności > Używanie a
 • Page 155 and 156: Środki ostrożności > Obchodzenie
 • Page 157 and 158: Środki ostrożności > Używanie m
 • Page 159 and 160: Rozwiązywanie problemów > n159 N
 • Page 161 and 162: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 163 and 164: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 165 and 166: Rozwiązywanie problemów > Działa
 • Page 167 and 168: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
 • Page 169 and 170: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
 • Page 171 and 172: Rozwiązywanie problemów > Akumula
 • Page 173 and 174: Rozwiązywanie problemów > Wbudowa
 • Page 175 and 176: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 177 and 178: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
 • Page 179 and 180: Rozwiązywanie problemów > Bezprze
 • Page 181 and 182: Rozwiązywanie problemów > Technol
 • Page 183 and 184: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 185 and 186: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 187 and 188: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
 • Page 189 and 190: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 191 and 192: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
 • Page 193 and 194: Rozwiązywanie problemów > Drukowa
 • Page 195 and 196: Rozwiązywanie problemów > Głośn
 • Page 197 and 198: Rozwiązywanie problemów > Tablicz
 • Page 199: Rozwiązywanie problemów > Dyskiet
 • Page 203 and 204: Rozwiązywanie problemów > Urządz
 • Page 205 and 206: Znaki towarowe > n205 N Logo SD jes
 • Page 207: n © 2011 Sony Corporation