Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Uwaga > n206 N Uwaga ©

Uwaga > n206 N Uwaga © 2011 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć, czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie. Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następcze lub szczególne spowodowane użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej. Firma Sony Corporation nie odpowiada i nie udziela rekompensaty za jakiekolwiek utracone nagrania zarejestrowane na komputerze, na nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących, ani za żadne straty, w tym straty spowodowane niemożnością zarejestrowania nagrań z przyczyn takich jak awaria komputera albo utratą lub uszkodzeniem treści nagrania spowodowaną awarią komputera lub wykonanymi naprawami komputera. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie przywraca, nie odzyskuje i nie powiela treści zarejestrowanych na komputerze, nośnikach zewnętrznych lub urządzeniach rejestrujących.

n © 2011 Sony Corporation

  • Page 1 and 2:

    N Podręcznik użytkownika Komputer

  • Page 3 and 4:

    n 3 N Środki ostrożności........

  • Page 5 and 6:

    Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

  • Page 7 and 8:

    Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk

  • Page 9 and 10:

    Przed użyciem > Zagadnienia dotycz

  • Page 11 and 12:

    Podstawy obsługi > Umiejscowienie

  • Page 13 and 14:

    Podstawy obsługi > Umiejscowienie

  • Page 15 and 16:

    Podstawy obsługi > Umiejscowienie

  • Page 17 and 18:

    Podstawy obsługi > Umiejscowienie

  • Page 19 and 20:

    Podstawy obsługi > Podłączanie d

  • Page 21 and 22:

    Podstawy obsługi > Używanie akumu

  • Page 23 and 24:

    Podstawy obsługi > Używanie akumu

  • Page 25 and 26:

    Podstawy obsługi > Używanie akumu

  • Page 27 and 28:

    Podstawy obsługi > Używanie akumu

  • Page 29 and 30:

    Podstawy obsługi > Używanie akumu

  • Page 31 and 32:

    Podstawy obsługi > Bezpieczne wył

  • Page 33 and 34:

    Podstawy obsługi > Używanie tryb

  • Page 35 and 36:

    Podstawy obsługi > Konserwowanie k

  • Page 37 and 38:

    Podstawy obsługi > Konserwowanie k

  • Page 39 and 40:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 41 and 42:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 43 and 44:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 45 and 46:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 47 and 48:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 49 and 50:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 51 and 52:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 53 and 54:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 55 and 56:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 57 and 58:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 59 and 60:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 61 and 62:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 63 and 64:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 65 and 66:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 67 and 68:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 69 and 70:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 71 and 72:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 73 and 74:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 75 and 76:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 77 and 78:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 79 and 80:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 81 and 82:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 83 and 84:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 85 and 86:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 87 and 88:

    Używanie komputera VAIO > Korzysta

  • Page 89 and 90:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 91 and 92:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 93 and 94:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 95 and 96:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 97 and 98:

    Używanie komputera VAIO > Używani

  • Page 99 and 100:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 101 and 102:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 103 and 104:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 105 and 106:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 107 and 108:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 109 and 110:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 111 and 112:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 113 and 114:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 115 and 116:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 117 and 118:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 119 and 120:

    Używanie urządzeń peryferyjnych

  • Page 121 and 122:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 123 and 124:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 125 and 126:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 127 and 128:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 129 and 130:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 131 and 132:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 133 and 134:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 135 and 136:

    Dostosowywanie ustawień komputera

  • Page 137 and 138:

    Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

  • Page 139 and 140:

    Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

  • Page 141 and 142:

    Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

  • Page 143 and 144:

    Środki ostrożności > n143 N Śro

  • Page 145 and 146:

    Środki ostrożności > Informacje

  • Page 147 and 148:

    Środki ostrożności > Obchodzenie

  • Page 149 and 150:

    Środki ostrożności > Obchodzenie

  • Page 151 and 152:

    Środki ostrożności > Obchodzenie

  • Page 153 and 154:

    Środki ostrożności > Używanie a

  • Page 155 and 156: Środki ostrożności > Obchodzenie
  • Page 157 and 158: Środki ostrożności > Używanie m
  • Page 159 and 160: Rozwiązywanie problemów > n159 N
  • Page 161 and 162: Rozwiązywanie problemów > Działa
  • Page 163 and 164: Rozwiązywanie problemów > Działa
  • Page 165 and 166: Rozwiązywanie problemów > Działa
  • Page 167 and 168: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
  • Page 169 and 170: Rozwiązywanie problemów > Odzyski
  • Page 171 and 172: Rozwiązywanie problemów > Akumula
  • Page 173 and 174: Rozwiązywanie problemów > Wbudowa
  • Page 175 and 176: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
  • Page 177 and 178: Rozwiązywanie problemów > Sieci (
  • Page 179 and 180: Rozwiązywanie problemów > Bezprze
  • Page 181 and 182: Rozwiązywanie problemów > Technol
  • Page 183 and 184: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
  • Page 185 and 186: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
  • Page 187 and 188: Rozwiązywanie problemów > Dyski o
  • Page 189 and 190: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
  • Page 191 and 192: Rozwiązywanie problemów > Wyświe
  • Page 193 and 194: Rozwiązywanie problemów > Drukowa
  • Page 195 and 196: Rozwiązywanie problemów > Głośn
  • Page 197 and 198: Rozwiązywanie problemów > Tablicz
  • Page 199 and 200: Rozwiązywanie problemów > Dyskiet
  • Page 201 and 202: Rozwiązywanie problemów > Audio/w
  • Page 203 and 204: Rozwiązywanie problemów > Urządz
  • Page 205: Znaki towarowe > n205 N Logo SD jes