Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Podłączanie do źródła zasilania n 20 N ✍ Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka ściennego. Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne. Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Zobacz Używanie trybu hibernacji (strona 34).

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 21 N Używanie akumulatora Akumulator dostarczony z komputerem jest zainstalowany, ale nie jest w pełni naładowany. ! Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Instalowanie i wyjmowanie akumulatora ✍ Akumulator zainstalowany fabrycznie w dostarczonym komputerze jest niekiedy nazywany w tym podręczniku akumulatorem głównym dla odróżnienia od akumulatora dodatkowego (dostarczanego tylko z niektórymi modelami). Szczegółowe instrukcje podłączania i ładowania akumulatora dodatkowego znajdują się w podręczniku dostarczonym z akumulatorem dodatkowym. Jak zainstalować akumulator 1 Wyłącz komputer, zamknij pokrywę ekranu LCD i odłącz zasilacz sieciowy. 2 Odkręć obie śruby (1), odsuń pokrywę dolną w kierunku wskazanym przez strzałkę (2), a następnie zdejmij pokrywę. ! Uważaj, aby nie zgubić wykręconych śrub. Uważaj, aby nie dotykać przewodów i wypustek w pokrywie dolnej.