Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 26 N ✍ Jeśli komputer nie rozpoznaje akumulatora, wyłącz komputer, a następnie naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez trzy sekundy. (Przycisk ten można nacisnąć wąską końcówką przedmiotu takiego jak spinacz). Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie. Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, wyłącz komputer i wyjmij akumulator dodatkowy. Jeśli problem nie ustąpi, naciśnij przycisk Battery off i przytrzymaj przez około trzy sekundy. Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij oba akumulatory i zainstaluj je ponownie. ! Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które zostały dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości. Niektóre komputery VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 27 N Ładowanie akumulatora Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy. Jak naładować akumulator 1 Zainstaluj akumulator. 2 Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego. Wskaźnik ładowania świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy poziom naładowania akumulatora zbliży się do wybranego maksymalnego poziomu. Stan wskaźnika ładowania Świeci kolorem pomarańczowym Miga razem z zielonym wskaźnikiem zasilania wskaźnik zasilania Miga razem z pomarańczowym wskaźnikiem zasilania wskaźnik zasilania Miga szybko kolorem pomarańczowym Znaczenie Trwa ładowanie akumulatora. Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. (Tryb normalny) Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. (Tryb wstrzymania) Wystąpił błąd akumulatora spowodowany awarią akumulatora lub odblokowanym akumulatorem. ! Od pierwszego ładowania akumulatora należy stosować procedurę ładowania opisaną w niniejszym podręczniku.