Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 28 N ✍ Kiedy komputer jest podłączony do sieciowego źródła zasilania, akumulator powinien pozostać zainstalowany. Akumulator jest ładowany podczas korzystania z komputera. Jeśli akumulator jest bliski wyczerpania, a wskaźniki ładowania i zasilania świecą, należy przyłączyć zasilacz sieciowy w celu doładowania akumulatora albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator. Komputer jest dostarczany wraz z akumulatorem litowo-jonowym, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie częściowo rozładowanego akumulatora nie ma wpływu na okres przydatności akumulatora do użycia. Podczas gdy niektóre aplikacje lub urządzenia peryferyjne są używane, komputer może nie przejść do trybu hibernacji, nawet gdy pozostały czas pracy akumulatora jest krótki. Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu z akumulatora, należy często zapisywać dane i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb wstrzymania lub hibernacji. Jeśli akumulator ulegnie wyczerpaniu, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania, niezapisane dane zostaną utracone. W takiej sytuacji przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać. Używanie akumulatora dodatkowego ❑ ❑ Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, jako pierwszy jest ładowany akumulator główny, do około 80% pojemności. Następnie rozpoczyna się ładowanie akumulatora dodatkowego do około 80% pojemności. Kiedy oba akumulatory są naładowane do około 80% pojemności, akumulator główny jest ładowany do 100% pojemności. Następnie akumulator dodatkowy jest ładowany do 100% pojemności. Jeśli do komputera jest podłączony akumulator dodatkowy, jest on wykorzystywany jako pierwszy. Akumulator główny jest wykorzystywany w drugiej kolejności, po wyczerpaniu akumulatora dodatkowego.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 29 N Sprawdzanie pojemności akumulatora Pojemność akumulatora stopniowo spada w miarę zużywania się akumulatora i proporcjonalnie do liczby cykli ładowania/ rozładowania. Aby używać akumulatora jak najdłużej, należy sprawdzać jego pojemność i wybrać odpowiednie ustawienia. Sprawdzanie pojemności ładowania akumulatora 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Kliknij dwukrotnie Zarządzanie zasilaniem (Power Management) i Akumulator (Battery). ✍ W celu wydłużenia żywotności akumulatora można także włączyć funkcję Battery Care.