Views
5 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 30 N Wydłużanie żywotności akumulatora Następujące metody pomagają wydłużyć czas pracy komputera zasilanego z akumulatora. ❑ Zmniejsz jasność ekranu LCD komputera. ❑ Użyj trybu oszczędzania energii. Więcej informacji zawiera temat Używanie trybów oszczędzania energii (strona 32). ❑ Zmień ustawienia zasilania w oknie dialogowym Opcje zasilania. Więcej informacji zawiera temat Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO (strona 131). ✍ Aby uzyskać więcej informacji o przedłużaniu okresu eksploatacji akumulatora, wykonaj czynności opisane w temacie Sprawdzanie pojemności akumulatora (strona 29) i zobacz plik pomocy.

Podstawy obsługi > Bezpieczne wyłączanie komputera n 31 N Bezpieczne wyłączanie komputera Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, zgodnie z poniższymi zaleceniami. Jak wyłączyć komputer 1 Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera. 2 Zapisz dane i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. 3 Kliknij kolejno przycisk Start i polecenie Zamknij. Komputer wyłączy się automatycznie po krótkiej chwili. Sprawdź, czy wskaźnik zasilania przestał świecić.