Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci „Memory Stick” n 58 N Jak wyjąć kartę „Memory Stick” ! Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych. Czas przesyłania dużej ilości danych może być dość długi. Przed wyjęciem karty „Memory Stick” sprawdź, czy wskaźnik nie świeci. 1 Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”. 2 Upewnij się, że wskaźnik dostępu do nośnika nie świeci. 3 Wciśnij kartę „Memory Stick” w kierunku komputera i zwolnij ją. Karta pamięci „Memory Stick” zostanie wysunięta. 4 Wyciągnij kartę „Memory Stick” z gniazda. ! Zawsze wyjmuj kartę „Memory Stick” ostrożnie. W przeciwnym razie może ona niespodziewanie wyskoczyć.

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci „Memory Stick” n 59 N Formatowanie kart pamięci „Memory Stick” Jak sformatować kartę „Memory Stick” Karta „Memory Stick” została sformatowana z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi i jest gotowa do użycia. Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę, wykonaj opisane poniżej czynności. ! Przed formatowaniem nośnika upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty „Memory Stick” i umożliwia ich formatowanie. Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty należy upewnić się, czy nie zawiera żadnych wartościowych danych. Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię. 1 Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”. 2 Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. 3 Kliknij kolejno Start i Komputer. 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty „Memory Stick” i wybierz polecenie Formatuj. 5 Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia. ! Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić. Nie wybieraj opcji NTFS z rozwijanej listy System plików, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie. ✍ Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.