Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN n 76 N 6 Zamknij oprawkę karty SIM, a następnie przesuń w kierunku wskazywanym strzałką (3). ! Nie należy dotykać obwodów drukowanych na karcie SIM. Wkładając i wyjmując kartę, należy przytrzymywać komputer, aby uniemożliwić jego przemieszczenie. Należy uważać, aby nie uszkodzić karty SIM, na przykład przez wygięcie lub nadmierne ściskanie. 7 Zamknij pokrywę karty SIM.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN n 77 N Nawiązywanie połączeń w bezprzewodowej sieci WAN Jak nawiązać połączenie w bezprzewodowej sieci WAN ! Upewnij się, że pokrywa karty SIM jest zamknięta. Niedomknięcie pokrywy może uniemożliwić działanie funkcji bezprzewodowej sieci WAN. 1 Włącz przełącznik WIRELESS. 2 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań. 3 Sprawdź w oknie VAIO Smart Network, czy dla opcji Wireless WAN jest wybrane ustawienie On. 4 Kliknij przycisk strzałki obok przełącznika Wireless WAN, a następnie kliknij przycisk Połącz (Connect), aby uruchomić program do zarządzania połączeniami lub oprogramowanie wstępnie zainstalowane przez operatora sieci komórkowej odpowiednio do modelu lub kraju. 5 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN. 6 Kliknij przycisk Połącz. 7 Może być także konieczne wprowadzenie informacji APN uzyskanych od operatora sieci telefonicznej. ✍ Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z bezprzewodowej sieci WAN, zobacz plik pomocy dołączony do programu VAIO Smart Network i zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez operatora sieci komórkowej.