Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 90 N Ważna uwaga Uwagi dotyczące szyfrowania systemu operacyjnego lub plików programów Zaszyfrowanie plików, których używa system operacyjny lub aplikacje, za pomocą systemu Encrypting File System (EFS) i modułu TPM uniemożliwi uruchamianie takiego oprogramowania i korzystanie z niego. Aby uniknąć tego problemu, przed użyciem systemu EFS należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki: ❑ Dane, które mają zostać zaszyfrowane, należy zapisać w następujących lokalizacjach: ❑ Folder Encrypted Data, utworzony na podstawie domyślnych ustawień podczas inicjalizacji konta użytkownika ❑ Nowy folder szyfrowany utworzony w folderze Moje dokumenty lub w folderze Dokumenty konta użytkownika ❑ Dysk Personal Secure Drive ❑ ❑ ❑ ❑ ✍ Dysk Personal Secure Drive jest dyskiem wirtualnym tworzonym za pomocą funkcji Personal Secure Drive. Wszystkie dane zapisywane na tym dysku są automatycznie szyfrowane. Nie należy zmieniać następujących ustawień na karcie Widok w oknie Opcje folderów wyświetlanym po kliknięciu polecenia Opcje folderów i wyszukiwania w menu Organizuj Eksploratora Windows. ❑ Nie pokazuj ukrytych plików, folderów ani dysków ❑ Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) Nie należy zmieniać systemowych atrybutów plików, o ile nie jest to konieczne. Nie należy szyfrować folderu Windows, folderu Program Files ani plików w tych folderach. Nie należy szyfrować folderu Użytkownicy ani znajdujących się w nim folderów kont użytkowników.

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 91 N Uwagi dotyczące szyfrowania plików kluczy i plików danych na dysku Personal Secure Drive Zaszyfrowanie plików utworzonych w następujących folderach po inicjalizacji konta użytkownika i włączeniu systemu EFS uniemożliwi uruchamianie oprogramowania modułu TPM i odszyfrowanie zaszyfrowanych danych. W przypadku stosowania ustawień domyślnych nie można zaszyfrować plików znajdujących się w poniższych folderach, ponieważ pliki te mają atrybuty systemowe. Nie należy zmieniać systemowych atrybutów plików w poniższych folderach. ❑ ❑ ! Poniższe foldery są domyślnie ukryte. Foldery zawierające pliki kluczy ❑ C:\ProgramData\Infineon ❑ C:\Użytkownicy\All Users\Infineon (C:\Użytkownicy\All Users jest skrótem do folderu C:\ProgramData.) ❑ C:\Użytkownicy\\AppData\Roaming\Infineon Pliki na dysku Personal Secure Drive C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF