Views
5 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 94 N Konfigurowanie modułu TPM Aby korzystać z wbudowanego modułu TPM, należy wykonać następujące czynności: 1 Włączyć moduł TPM na ekranie konfiguracji systemu BIOS. 2 Zainstalować pakiet Infineon TPM Professional Package. 3 Zainicjalizować i skonfigurować moduł TPM. Uaktywnianie modułu TPM na ekranie konfiguracji systemu BIOS 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać kartę Security, klawisz M lub m, aby wybrać opcję Change TPM State, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Enable, a następnie naciśnij klawisz Enter. 4 Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Po ponownym uruchomieniu systemu wybierz opcję Execute w oknie potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz Enter. ✍ Na ekranie konfiguracji systemu BIOS możesz również wyłączyć moduł TPM i wyczyścić konfigurację modułu TPM. ! Przed uaktywnieniem modułu TPM należy zadbać o ustawienie hasła startowego, aby zapewnić ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją konfiguracji modułu TPM. Po uaktywnieniu modułu TPM mija więcej czasu przed wyświetleniem logo VAIO ze względu na przeprowadzanie kontroli zabezpieczeń podczas rozruchu komputera. W razie wyczyszczenia własności modułu TPM nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych danych chronionych za pomocą modułu TPM. Przed wyczyszczeniem konfiguracji modułu TPM należy wykonać kopie zapasowe danych chronionych za pomocą modułu TPM.

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 95 N Jak zainstalować pakiet oprogramowania Infineon TPM Professional Package Zapoznaj się z plikiem Readme.txt w folderze C:\Infineon\Readme. Następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe w folderze C:\Infineon, aby zainstalować pakiet. Pakiet mogą instalować wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami administratora komputera. ! Podczas instalowania pakietu Infineon TPM Professional Package będzie konieczne ustawienie kilku haseł. Bez tych haseł nie będzie możliwe przywracanie żadnych danych chronionych za pomocą modułu TPM ani plików kopii zapasowych. Należy zapisać te hasła i przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Jak zainicjalizować i skonfigurować moduł TPM Zapoznaj się z dokumentacją wyświetlaną na ekranie, aby uzyskać szczegółowe informacje. W celu otwarcia dokumentacji kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Infineon Security Platform Solution i Help. ! Użytkownik zarządza modułem TPM i korzysta z chronionych przez ten moduł danych na własne ryzyko. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika.