Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Consignes d’utilisation Finlandais

Aloittaminen >

Aloittaminen > Liittäminen virtalähteeseen n 20 N ✍ Voit irrottaa tietokoneen verkkovirrasta kokonaan irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa. Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, aseta se horrostilaan. Katso Horrostilan käyttö (sivu 34).

Aloittaminen > Akun käyttäminen n 21 N Akun käyttäminen Akku on jo asennettu toimitettuun tietokoneeseen, mutta se ei ole täysin ladattu. ! Älä käytä tietokonetta, jos siihen ei ole asennettu akkua, sillä seurauksena voi olla tietokoneen toimintahäiriö. Akun asentaminen/poistaminen ✍ Jotta tietokoneeseen toimitushetkellä asennettu akku erotettaisiin tässä käsikirjassa laajennetusta akusta (joka tulee vain tiettyjen mallien kanssa), sitä kutsutaan ensisijaiseksi akuksi. Lisätietoja laajennetun akun asentamisesta ja lataamisesta on laajennetun akun mukana tulleessa käsikirjassa. Akun asentaminen 1 Sammuta tietokone, sulje nestekidenäytön kansi ja irrota virtalaite. 2 Ruuvaa kaksi ruuvia (1) irti, vedä pohjan suojusta nuolen (2) suuntaan ja irrota suojus. ! Varo, ettet hävitä irrotettuja ruuveja. Älä kosketa johtoja ja kohoumia pohjan suojuksen sisäpinnalla.