Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n112 N ✍ Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea. Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n113 N Pentru a reda suporturi Blu-ray 3D Disc Este posibil ca unele funcţii și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dvs. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs. ! Nu puteţi utiliza discuri optice dacă aţi dezactivat unitatea de disc optic din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa unitatea, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133). Pentru modelele cu unitate Blu-ray Disc, puteţi să redaţi suporturi Blu-ray 3D Disc și să vizualizaţi imagini 3D pe un afișaj compatibil 3D, cum ar fi un televizor 3D, prin conectarea afișajului la computer cu un cablu HDMI. ! Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile din manualele livrate împreună cu computerul VAIO când vizualizaţi imagini 3D. Asiguraţi-vă că, atunci când vizualizaţi imagini 3D, utilizaţi ochelarii 3D specificaţi de producătorul televizorului. ✍ Consultaţi manualul livrat cu televizorul 3D pentru informaţii detaliate despre funcţia 3D. 1 Urmaţi pașii din Pentru conectarea unui televizor la computer (pagina 111) pentru conectarea televizorului 3D la computer cu un cablu HDMI și setaţi sistemul de configurare a televizorului. 2 Selectaţi modul STAMINA cu comutatorul de selectare a performanţei. ✍ Pentru informaţii despre selectarea modului de performanţă, consultaţi Selectarea modurilor de performanţă (pagina 122). 3 Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a modifica ieșirea ecran doar la un monitor extern. 4 Faceţi clic pe Start, Toate programele, CyberLink PowerDVD BD, apoi pe CyberLink PowerDVD BD.