Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n124 N Setarea parolei Setarea parolei că permite să protejaţi computerul faţă de accesul neautorizat obligând utilizatorul să introducă o parolă atunci la pornirea computerului sau la revenirea acestuia în modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. ! Nu uitaţi parola. Notaţi parola și păstraţi-o într-un loc sigur. Tipuri de parolă Parolă de pornire Descriere Aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţiile BIOS pentru a seta două tipuri de parole: - Parolă de computer: Permite utilizatorilor cu drepturi de administrator modificarea tuturor opţiunilor din ecranul de configurare BIOS și pornirea computerului. - Parolă de utilizator: Permite utilizatorilor obișnuiţi modificarea unor opţiuni de configurare BIOS și pornirea computerului. Pentru a seta parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer. ✍ Introducerea parolei de pornire a computerului se va solicita după afișarea siglei VAIO. ! Dacă aţi uitat parola de computer, parola trebuie reiniţializată și se va aplica o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5). Aveţi posibilitatea să reiniţializaţi parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS introducând parola de computer. Parola Windows Permite utilizatorilor să se conecteze la computer și protejează conturile utilizatorilor prin parolă pentru fiecare cont. ✍ Vi se va solicita să introduceţi parola de Windows după ce selectaţi contul dvs. de utilizator.

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n125 N Setarea parolei de pornire Pentru a adăuga parola de pornire (parola de computer) 1 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 2 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 3 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 4 Selectaţi Password when Power On în Security și apăsaţi pe tasta Enter. 5 Modificaţi setarea din Disabled în Enabled. 6 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.