Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n126 N Pentru a adăuga parola de pornire (parola de utilizator) ! Asiguraţi-vă că aţi setat parola de computer înainte de a seta parola de utilizator. 1 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 2 Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter. 3 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi parola de două ori și apăsaţi pe tasta Enter. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii). 5 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter. Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de computer) 1 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 2 Introduceţi parola de computer și apăsaţi pe tasta Enter. 3 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set Machine Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe tasta Enter. 5 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n127 N Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola de utilizator) 1 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 2 Introduceţi parola de utilizator și apăsaţi pe tasta Enter. 3 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Security, pentru a afișa fila Security, selectaţi Set User Password, apoi apăsaţi pe tasta Enter. 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceţi o dată parola curentă și de două ori o parolă nouă, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Pentru a elimina parola, lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password și Confirm New Password și apăsaţi pe tasta Enter. 5 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter.