Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Actualizarea

Actualizarea computerului VAIO > n136 N Actualizarea computerului VAIO Computerul VAIO și modulele de memorie utilizează componente de mare precizie și tehnologie cu conectori electronici. Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm: ❑ Contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul de memorie nou. ❑ Nu îl instalaţi dvs., dacă nu sunteţi familiarizaţi cu efectuarea de upgrade la memoria unui computer. ❑ Nu atingeţi conectorii și nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie. Pentru asistenţă, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5). Tipul de modul și cantitatea de memorie instalată pe computerul dvs. pot diferi în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs.

Actualizarea computerului VAIO > Adăugarea și îndepărtarea de memorie n137 N Adăugarea și îndepărtarea de memorie Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului dvs., puteţi mări cantitatea de memorie prin înlocuirea modulului de memorie instalat. Înainte de a face upgrade la memoria computerului, citiţi notele și procedurile din următoarele pagini. Note privind adăugarea modulelor de memorie ❑ ❑ ❑ ❑ Nu uitaţi să așezaţi computerul dvs. pe o suprafaţă plană înainte de adăugarea sau îndepărtarea modulelor de memorie. Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului. Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul de vânzări sau producătorul modulului de memorie. Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie, asiguraţi-vă de următoarele lucruri: ❑ ❑ ❑ ❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoașterea de către utilizator a terminologiei generale asociate computerelor personale și a practicilor de siguranţă și respectarea reglementărilor necesare privind utilizarea și modificarea echipamentului electronic. Închideţi computerul și deconectaţi-l de la sursele sale de alimentare (bateria și adaptorul de c.a.) și de la alte legături de telecomunicaţii sau reţele, înainte de a demonta orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu procedaţi astfel, vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul. ESD poate deteriora modulele de memorie și alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de lucru ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor și nu manipulaţi materiale care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin menţinerea contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura. Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul de ESD.