Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Depanarea >

Depanarea > Funcţionarea computerului n162 N Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicaţia software nu mai răspunde la comenzi? ❑ ❑ ❑ ❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce se execută o aplicaţie software, apăsaţi pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei. Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, apoi pe butonul Închidere pentru a închide computerul. În cazul în care computerul nu se oprește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, apoi faceţi clic pe butonul Închidere. Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Închidere. Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului. ❑ ❑ ❑ ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate. Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul. Încercaţi să instalaţi din nou aplicaţia software. Contactaţi editorul aplicaţiei software sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.

Depanarea > Funcţionarea computerului n163 N De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare? Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul Repaus sau Hibernare. Pentru a readuce computerul la modul Normal 1 Închideţi toate programele deschise. 2 Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire. 3 În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire. Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire. 4 Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului. ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate. Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de încărcare luminează intermitent, cu frecvenţă mare, și computerul nu pornește? ❑ ❑ Această problemă se poate datora unei instalări incorecte a bateriei. Pentru a soluţiona această problemă, opriţi computerul și apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de scoatere a bateriei timp de circa trei secunde cu un obiect subţire, drept (cum ar fi o agrafă de hârtie). Dacă problema nu s-a rezolvat, scoateţi bateria și instalaţi-o din nou. Pentru detalii, consultaţi Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 21). Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).