Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Depanarea >

Depanarea > Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor n168 N Cum reduc volumul zonei de recuperare? Unitatea de stocare încorporată conţine zona de recuperare, pe care sunt stocate datele necesare pentru recuperarea sistemului. În cazul în care computerul este dotat cu o unitate cu dispozitive semiconductoare, probabil că veţi dori micșorarea zonei de recuperare prin eliminarea acestor date. 1 Dacă vă recuperaţi computerul de pe un Medii de stocare pentru recuperarea datelor (discuri optice) pentru modelul fără unitate de disc optic încorporată, conectaţi o unitate externă de disc optic (nu este furnizată) la computer și la o sursă de alimentare cu c.a. 2 Inseraţi discul în unitatea de disc optic sau conectaţi unitatea flash USB (nu este furnizată) la portul USB în timp ce computerul este în modul Normal. ! Utilizaţi Medii de stocare pentru recuperarea datelor create la livrarea computerului dvs. Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133). 3 Opriţi computerul și porniţi-l din nou. ✍ Dacă utilizaţi unitatea externă de disc optic sau unitatea flash USB, apăsaţi de mai multe ori pe tasta F11 până când dispare sigla VAIO. 4 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta Ajutor VAIO Care (VAIO Care Rescue) și apăsaţi pe tasta Enter. 5 Faceţi clic pe Instrumente (Tools) și Pornire expert recuperare complexă (Start advanced recovery wizard). ✍ La afișarea mesajului Trebuie să vă recuperaţi datele? (Do you need to rescue data?), efectuaţi o copie de rezervă a datelor, dacă este cazul.

Depanarea > Recuperarea/Medii de stocare pentru recuperarea datelor n169 N 6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la afișarea ferestrei Selectare tip recuperare (Select recovery type). 7 Selectaţi Recuperare particularizată - Eliminare conţinut recuperat (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. ! Procedura de mai sus implică recuperarea sistemului. Aplicaţiile și datele adăugate pe dispozitivul de stocare înainte de eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului se vor pierde în totalitate. După eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului, Medii de stocare pentru recuperarea datelor vor fi necesare pentru recuperarea ulterioară a sistemului.