Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Roumain

Depanarea > „Memory

Depanarea > „Memory Stick” n202 N „Memory Stick” Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un suport „Memory Stick” formatat pe un computer VAIO? Este posibil să fie necesar să reformataţi suportul „Memory Stick”. Formatarea suportului „Memory Stick” șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a reformata suportul „Memory Stick”, creaţi copii de rezervă pentru datele importante și verificati ca suportul „Memory Stick” nu contine fișiere pe care doriţi să le păstraţi. 1 Copiaţi datele de pe suportul „Memory Stick” pe unitatea de stocare încorporată pentru a salva date sau imagini. 2 Formataţi suportul „Memory Stick” urmând pașii din Formatarea unui „Memory Stick” (pagina 59). Pot copia imagini de pe o cameră digitală cu ajutorul unui suport „Memory Stick”? Da, și puteţi vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale compatibile cu suportul „Memory Stick”. De ce nu pot scrie date pe suportul „Memory Stick”? ❑ ❑ Unele versiuni de „Memory Stick” sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii, pentru a proteja datele împotriva ștergerii sau suprascrierii accidentale. Comutatorul de prevenire a stergerii se trece pe pozitia oprit. Dacă aţi dezactivat fanta „Memory Stick Duo” din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza un „Memory Stick” în fantă. Pentru a activa fanta, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).

Depanarea > Dispozitivele periferice n203 N Dispozitivele periferice Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dacă este cazul, verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit și dacă utilizează propria sursă de alimentare. De exemplu, dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată. Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi conectarea cablului de alimentare la o priză de c.a. Încercaţi să utilizaţi un alt port USB. Driverul ar putea fi instalat pentru portul specific folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul USB. Este posibil să fie necesar să instalaţi o aplicaţie software înainte de a conecta dispozitivul. Încercaţi să conectaţi un dispozitiv simplu, cu consum redus de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul funcţionează. Huburile USB pot împiedica funcţionarea dispozitivelor din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării. Vă recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computer, fără a folosi un hub. Dacă aţi dezactivat porturile USB din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi utiliza niciun dispozitiv USB conectat. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133). Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza un dispozitiv periferic? Este posibil ca porturile USB să fi fost dezactivate din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).

 • Page 1 and 2:

  N Ghid de utilizare Calculator pers

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Măsuri de siguranţă ......

 • Page 5 and 6:

  Înainte de utilizare > Găsirea de

 • Page 7 and 8:

  Înainte de utilizare > Găsirea de

 • Page 9 and 10:

  Înainte de utilizare > Consideraţ

 • Page 11 and 12:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 13 and 14:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 15 and 16:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 17 and 18:

  Noţiuni de bază > Localizarea com

 • Page 19 and 20:

  Noţiuni de bază > Conectarea la o

 • Page 21 and 22:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 23 and 24:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 25 and 26:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 27 and 28:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 29 and 30:

  Noţiuni de bază > Utilizarea bate

 • Page 31 and 32:

  Noţiuni de bază > Închiderea în

 • Page 33 and 34:

  Noţiuni de bază > Utilizarea modu

 • Page 35 and 36:

  Noţiuni de bază > Menţinerea com

 • Page 37 and 38:

  Noţiuni de bază > Menţinerea com

 • Page 39 and 40:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 41 and 42:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 43 and 44:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 45 and 46:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 47 and 48:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 49 and 50:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 51 and 52:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 53 and 54:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 55 and 56:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 57 and 58:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 59 and 60:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 61 and 62:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 63 and 64:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 65 and 66:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 67 and 68:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 69 and 70:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 71 and 72:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 73 and 74:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 75 and 76:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 77 and 78:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 79 and 80:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 81 and 82:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 83 and 84:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 85 and 86:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 87 and 88:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 89 and 90:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 91 and 92:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 93 and 94:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 95 and 96:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 97 and 98:

  Cum să utilizaţi computerul VAIO

 • Page 99 and 100:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 101 and 102:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 103 and 104:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 105 and 106:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 107 and 108:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 109 and 110:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 111 and 112:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 113 and 114:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 115 and 116:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 117 and 118:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 119 and 120:

  Utilizarea dispozitivelor periferic

 • Page 121 and 122:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 123 and 124:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 125 and 126:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 127 and 128:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 129 and 130:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 131 and 132:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 133 and 134:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 135 and 136:

  Personalizarea computerului VAIO >

 • Page 137 and 138:

  Actualizarea computerului VAIO > Ad

 • Page 139 and 140:

  Actualizarea computerului VAIO > Ad

 • Page 141 and 142:

  Actualizarea computerului VAIO > Ad

 • Page 143 and 144:

  Măsuri de siguranţă > n143 N Mă

 • Page 145 and 146:

  Măsuri de siguranţă > Informaţi

 • Page 147 and 148:

  Măsuri de siguranţă > Manipulare

 • Page 149 and 150:

  Măsuri de siguranţă > Manipulare

 • Page 151 and 152: Măsuri de siguranţă > Manipulare
 • Page 153 and 154: Măsuri de siguranţă > Utilizarea
 • Page 155 and 156: Măsuri de siguranţă > Manipulare
 • Page 157 and 158: Măsuri de siguranţă > Utilizarea
 • Page 159 and 160: Depanarea > n159 N ❑ Difuzoarele
 • Page 161 and 162: Depanarea > Funcţionarea computeru
 • Page 163 and 164: Depanarea > Funcţionarea computeru
 • Page 165 and 166: Depanarea > Funcţionarea computeru
 • Page 167 and 168: Depanarea > Recuperarea/Medii de st
 • Page 169 and 170: Depanarea > Recuperarea/Medii de st
 • Page 171 and 172: Depanarea > Bateria n171 N Bateria
 • Page 173 and 174: Depanarea > Camera încorporată n1
 • Page 175 and 176: Depanarea > Reţea (LAN/LAN fără
 • Page 177 and 178: Depanarea > Reţea (LAN/LAN fără
 • Page 179 and 180: Depanarea > WAN fără fir n179 N W
 • Page 181 and 182: Depanarea > Tehnologia BLUETOOTH n1
 • Page 183 and 184: Depanarea > Discurile optice n183 N
 • Page 185 and 186: Depanarea > Discurile optice n185 N
 • Page 187 and 188: Depanarea > Discurile optice n187 N
 • Page 189 and 190: Depanarea > Afișajul n189 N Ce ar
 • Page 191 and 192: Depanarea > Afișajul n191 N De ce
 • Page 193 and 194: Depanarea > Imprimarea n193 N Impri
 • Page 195 and 196: Depanarea > Difuzoarele n195 N Difu
 • Page 197 and 198: Depanarea > Dispozitivul touch pad
 • Page 199 and 200: Depanarea > Dischetele n199 N Disch
 • Page 201: Depanarea > Audio/Video n201 N Ce a
 • Page 205 and 206: Mărci comerciale > n205 N Sigla SD
 • Page 207: n © 2011 Sony Corporation