Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Perifériás eszközök

Perifériás eszközök használata > Portreplikátor csatlakoztatása n104 N ! A fület (1) ütközésig csúsztassa el. Amennyiben nem ezt teszi, a csatlakozó (2) nem reteszelődik a megfelelő helyen, ami hibás érintkezést eredményezhet a számítógép és a portreplikátor között. Amikor a kiegészítő akkumulátor nincs csatlakoztatva a számítógéphez, csúsztassa a fület (1) a nyíl által jelzett iránnyal ellentétesen a csatlakozó (2) leeresztéséhez. A számítógép csatlakoztatása károsíthatja a csatlakozókat, ha a csatlakozó (2) megemelt helyzetben van. 6 Óvatosan nyomja lefelé a számítógépet, amíg a helyére nem kattan. 7 Nyissa fel az LCD-képernyő fedelét és kapcsolja be a számítógépet.

Perifériás eszközök használata > Portreplikátor csatlakoztatása n105 N A számítógép leválasztása a portreplikátorról ! A nem elmentett adatok elvesztésének elkerülése érdekében kapcsolja ki a számítógépet, mielőtt leválasztaná a replikátort. Ha az akkumulátor lemerült állapotában választja le a számítógépet a portreplikátorról, elveszhetnek a nem mentett adatok. A számítógép leválasztása a portreplikátorról 1 Emelje le a számítógépet a portreplikátorról.