Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Az eszközök

Az eszközök biztonságos kezelése > Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata n156 N Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítés használata ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítési technológia nem biztosítja teljes mértékben a felhasználó hitelesítését, illetve az adatok és a hardver védelmét. A Sony nem vállal felelősséget az olyan problémákért vagy károkért, amelyek az ujjlenyomat-érzékelő használata vagy használatra való alkalmatlansága miatt következnek be. Az ujjlenyomat-felismerési arány a működési körülményektől függ, és egyénenként is változó lehet. Ha a beépített tárolóeszközt inicializálni kell, például a javítási munkálatok után, az ujjlenyomatsablonok elvesznek. Az összes ujjlenyomatot ismét be kell jegyeznie. Az ujjlenyomat-felismerő hitelesítéssel kapcsolatos adatok karbantartását és kezelését saját felelősségére kell végeznie. A Sony nem vállal felelősséget az adatok karbantartása és kezelése kapcsán bekövetkezett hibákért. Az ujjlenyomat-érzékelő hibás működését vagy sérülését okozhatja, ha felületét megkarcolja: ❑ kemény vagy hegyes végű tárggyal, ❑ apró tárgyakkal, például ha valamilyen szennyeződés vagy szemcsék ragadtak az ujjára, és így húzza végig azt az ujjlenyomat-érzékelőn. Ujjlenyomatának leolvasása előtt valamilyen fémből készült tárgy megérintésével süsse ki a kezén keletkezett elektrosztatikus töltést, különösen a száraz időszakokban. Az elektrosztatikus töltés az ujjlenyomat-érzékelő hibás működését okozhatja.

Az eszközök biztonságos kezelése > A TPM szolgáltatás használata n157 N A TPM szolgáltatás használata ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ A számítógép által tartalmazott TPM biztonsági szolgáltatások sem garantálhatják az adatok és a hardver tökéletes védelmét. A Sony nem vállal felelősséget a szolgáltatások használata miatt bekövetkezett problémákért és károkért. Az Infineon TPM Professional Package telepítése után be kell állítania néhány TPM-jelszót a számítógépen. E jelszavak nélkül nem lehet visszaállítani a TPM szolgáltatással védett adatokat. Jegyezze fel a jelszavakat egy papírra, és tárolja azokat biztonságos, mások számára nem hozzáférhető helyen. Mielőtt szervizbe küldené a számítógépet, készítsen biztonsági másolatot a legutolsó helyreállítási archívum fájljáról, a helyreállítási tokenfájlról, a jelszó alaphelyzetbe állítási tokenfájljáról, valamint a saját titkos fájljáról, és mindezeket az adatokat tárolja biztonságos, mások által nem hozzáférhető helyen. Az alaplapra integrált TPM-lapka által tárolt adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek a javítás során. Ha a javításhoz az alaplap cseréje szükséges, a TPM-lapkát is ki kell cserélni. Ilyen esetben a helyreállítási archívum fájljáról, a helyreállítási tokenfájlról, a jelszó alaphelyzetbe állítási tokenfájljáról és a saját titkos fájljáról készült biztonsági másolat felhasználásával állíthatja vissza a TPM-konfigurációt. Mielőtt szervizbe küldené a számítógépet, készítsen biztonsági másolatot a beépített tárolóeszközön tárolt adatokról. Előfordulhat, hogy a javítás során inicializálni kell a beépített tárolóeszközt. Ilyen esetben nem lehet visszaállítani az eszköz tartalmát a helyreállítási archívum fájljáról, a helyreállítási tokenfájlról, a jelszó alaphelyzetbe állítási tokenfájljáról és a saját titkos fájljáról készült biztonsági másolatból. A TPM szolgáltatás inicializálási varázslójának lefuttatása után állítsa be a biztonsági mentések automatikus végrehajtását. Ha a beállítások megadása után megjelenik a Run automatic backup now négyzetet tartalmazó ablak, jelölje be a négyzetet, és frissítse a biztonsági másolatok fájljait. Ha nem állítja be az automatikus biztonsági mentéseket, nem biztos, hogy sikerül végrehajtania a visszaállítási műveletet. A TPM-védelemmel ellátott adatok karbantartását és kezelését saját felelősségére kell végeznie. A Sony nem vállal felelősséget az adatok karbantartása és kezelése kapcsán bekövetkezett hibákért.