Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Az első lépések > A

Az első lépések > A jelzőfények n 18 N A jelzőfények A számítógépen a következő jelzőfények találhatók: Jelzőfény Töltés Beépített kamera Adathordozó Lemezmeghajtó Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funkciók Világít az akkumulátor töltése közben. További információk: Az akkumulátor feltöltése (27. oldal). Világít a beépített kamera használata közben. Memóriakártyán, például „Memory Stick” vagy SD memóriakártyán tárolt adatok olvasása közben világít. (Amikor ez a jelzőfény világít, ne állítsa alvó állapot módba és ne kapcsolja ki a számítógépet.) Ha a jelzőfény nem világít, a memóriakártya nincs használatban. Világít, amikor a beépített tárolóeszközön vagy az optikai meghajtón tárolt adatok beolvasása van folyamatban. Amikor ez a jelzőfény világít, ne állítsa alvó állapot módba és ne kapcsolja ki a számítógépet. Világít Num lock üzemmódban. Ebben az üzemmódban használja a numerikus billentyűzetet számok megadásához vagy matematikai alapműveletek elvégzéséhez. A Num lock üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az Fn+Num Lk billentyűket a numerikus billentyűzettel nem rendelkező típusokon, vagy a Num Lk billentyűt a numerikus billentyűzettel rendelkező típusokon. A Num lock üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újból a billentyű(ke)t. A jelzőfény kialszik. Nyomja meg a Caps Lock billentyűt, ha nagybetűket szeretne írni. Amikor a jelzőfény világít, a Shift billentyű megnyomásakor kisbetűt írhat. Nyomja meg újból ezt a billentyűt a jelzőfény kikapcsolásához. Ha nem világít a Caps lock jelzőfény, a szokásos módon kisbetűket írhat. Nyomja meg a Fn+Scr Lk billentyűket a képernyőtartalom görgetési módjának megváltoztatásához. Ha nem világít a Scroll lock jelzőfény, a szokásos módon történik a görgetés. A Scr Lk billentyű az egyes programokban másképpen vagy egyáltalán nem működik. Világít, ha egy vagy több vezeték nélküli funkció van engedélyezve.

Az első lépések > Áramforrás csatlakoztatása n 19 N Áramforrás csatlakoztatása A számítógép energiaellátásának biztosításához használhat tápegységet vagy újratölthető akkumulátort. A számítógép első használata előtt csatlakoztatnia kell a váltóáramú tápegységet a számítógéphez. ! Ne használja a számítógépet az akkumulátor nélkül, mert meghibásodhat a számítógépe. A tápegység használata Amikor a számítógép hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva, és be van helyezve az akkumulátor, a hálózati áramforrás szolgáltatja a számítógép energiaellátását. ✍ Kizárólag a számítógéphez tartozó tápegységet használja. A tápegység használata 1 Csatlakoztassa a tápkábel (1) egyik végét a váltóáramú tápegységhez (3). 2 Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy hálózati csatlakozóaljzathoz (2). 3 Csatlakoztassa a váltóáramú tápegység (3) kábelét a számítógép DC IN csatlakozójába (4). ! A DC In csatlakozó alakja a tápegységtől függ.