Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Hongrois

Az első lépések > Az

Az első lépések > Az akkumulátor használata n 24 N Az akkumulátor eltávolítása ! Ha az akkumulátort a számítógép bekapcsolt állapotában távolítja el úgy, hogy a váltóáramú tápegység nincs csatlakoztatva, akkor minden mentetlen adat elvész. 1 Kapcsolja ki a számítógépet, csukja le az LCD-kijelzőt, és húzza ki a tápegységet a hálózatból. 2 Csavarja ki a két csavart (1), csúsztassa el a számítógép alsó fedelét a nyíl irányába (2), majd távolítsa el a fedelet. ! Vigyázzon, hogy ne veszítse el a kiszerelt csavarokat.

Az első lépések > Az akkumulátor használata n 25 N 3 Húzza meg és tartsa a nyíl (3) által jelzett irányban a fület, majd húzza az akkumulátort a nyíl (4) által jelzett irányba. 4 Csúsztassa ki az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszből a nyíl által jelzett irányba.