Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n100 N Připojení replikátoru portů Připojení volitelného replikátoru portů dovoluje k počítači připojovat periferní zařízení, např. tiskárnu a externí zobrazovací zařízení. Umístění konektorů na replikátoru ! Pokud je k počítači připojen replikátor portů, následující konektory nelze použít: - Výstupní konektor HDMI na počítači - Konektor MONITOR na počítači - Konektor LAN na počítači A Indikátor DC IN Svítí, jestliže je k replikátoru portů připojeno napájení. B Konektor DC IN (str. 101) C Konektory USB *1 (str. 119) D Konektory LAN *2 (str. 67) E Výstupní konektor HDMI (str. 111) F Konektor MONITOR (str. 109) G Bezpečnostní otvor Současné využívání konektoru MONITOR a výstupního konektoru HDMI na replikátoru portů není možné. *1 *2 Vyhovuje standardu USB 2.0. Každý konektor LAN na replikátoru portů je opatřen ochrannou nálepkou . Do konektoru LAN zapojte kabel 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T. V případě použití nesprávného kabelu (např. telefonního) může dojít k elektrickému přepětí, které může způsobit poruchu, přehřátí nebo vznícení konektoru LAN.

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n101 N Připojení počítače k replikátoru portů ! Před připojením počítače k replikátoru portů nezapomeňte nainstalovat akumulátor (akumulátory). Připojení počítače k replikátoru portů ! Pokud byl k vašemu replikátoru portů dodán sít’ový adaptér, nezapomeňte ho použít k připojení replikátoru ke zdroji napájení. Pokud dodán nebyl, použijte sít’ový adaptér dodaný k počítači. Zkontrolujte, zda je počítač před připojením k replikátoru portů vypnutý. Zabráníte tak ztrátě neuložených dat. Počítač připojený k replikátoru portů nepřemíst’ujte. Mohlo by dojít k jeho odpojení a poškození obou zařízení. Pokud je počítač připojen k replikátoru portů, konektor monitoru, výstupní konektor HDMI a konektor LAN v počítači není přístupný. K připojení použijte konektor MONITOR, výstupní konektor HDMI nebo konektor LAN na replikátoru portů. 1 Vypněte počítač, zavřete víko LCD monitoru a odpojte všechna periferní zařízení a sít’ový adaptér. 2 Jeden konec napájecího kabelu (1) zapojte do sít’ového adaptéru (2) a druhý konec do sít’ové zásuvky. 3 Kabel připojený k sít’ovému adaptéru (2) zapojte do konektoru DC IN (3) na replikátoru portů.