Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Volba režimu výkonu n122 N Volba režimu výkonu Váš počítač je vybaven přepínačem režimu výkonu, který slouží ke změně režimu výkonu bez restartování počítače. Nyní lze vybrat jeden z režimů výkonu: režim STAMINA pro nižší spotřebu energie nebo SPEED pro vyšší výkon. ! Pokud se používá některá softwarová aplikace, která počítači brání ve změně režimu výkonu, při volbě jiného režimu přepínačem režimu výkonu se režim výkonu nemusí změnit. V takovém případě aplikaci ukončete. Vybraný režim se aktivuje automaticky. Při změně režimu výkonu bez ukončení aplikace může dojít ke ztrátě neuložených dat.

Přizpůsobení počítače VAIO > Volba režimu výkonu n123 N Volba režimu výkonu Přepínačem režimu výkonu (1) vyberte požadovaný režim. Typ režimu Režim STAMINA Režim SPEED Popis Využívá akcelerátor Intel Graphics Media a vypíná některá hardwarová zařízení vašeho počítače kvůli úspoře energie akumulátoru. K dosažení vyššího výkonu používá grafický adaptér AMD Radeon Graphics. Kontrola aktuálního režimu výkonu ❑ Ověřte si, který režim je přepínačem režimu výkonu zvolen. ❑ Zkontrolujte, jaká ikona režimu výkonu je zobrazena v oznamovací oblasti plochy systému Windows.